Dom prijatia sv. Františka z Paoly

Darujte nám svoj finančný príspevok a budete sa tak spolu s nami podieľať na prevádzkovaní Domu prijatia sv. Františka z Paoly, v ktorom prebiehajú rôzne aktivity pre ľudí v núdzi, krízovej životnej situácii a pre rodiny s deťmi. Ak z nejakého dôvodu nemôžete použiť ani jednu z ponúkaných možností platby, môžete prispieť priamo na náš účet 4007848248/7500. Ďakujeme!

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.